โลกธุรกิจ โลกออนไลน์ ต้อง ดิจิทัลเฮาส์

จองที่นั่งเรียนกลุ่ม

จองที่นั่งเรียน

กำหนดเรียนรอบถัดไป

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเรียนกับเราได้ที่นี่เลยค่ะ


ช่องทางการชำระเงิน


ชื่อบัญชี : นพพร หมื่นหนู
เลขที่บัญชี : 773-224-133-1

ระยะเวลาการชำระเงิน

2018/02/19 17:00:00

เงื่อนไขการจองคอร์สเรียน

1. โปรโมชั่นคอร์สเรียน 2,900.- ที่กำลังจะเปิดในวันที่ … ต้องชำระเงินภายในวันที่… ก่อนเวลา … น. เท่านั้นหรือจนกว่าที่นั่งเต็ม

2. แนบสลิป ส่ง ID line : @digitalshouse พร้อมแจ้งชื่อ –สกุล เบอร์โทรติดต่อ

3. ถ้าลูกค้าซื้อคอร์สอบรมมากกว่า 1 คอร์ส พร้อมชำระเงินเพื่อจองที่นั่ง รับส่วนลด 20%

4. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสด หรือสินค้าและบริการอื่นๆ ได้

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า