ตารางเรียนแบบกลุ่ม เดือน มกราคม 2562

เป็นการสอนแบบกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 ท่าน เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง และโฟกัสสิ่งที่สำคัญให้กับทุกท่านได้ครับ

ตารางเรียนแบบกลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เป็นการสอนแบบกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 ท่าน เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง และโฟกัสสิ่งที่สำคัญให้กับทุกท่านได้ครับ