The Digitals House ที่สุดแห่งยุคดิจิทัล

ทางเลือกที่เวิร์คที่สุดแห่งยุคดิจิทัล

สวัสดีครับ ผม นพพร หรือหลายคนอาจจะเรียกว่า อ.ตาล ผมมีประสบการณ์และทำงานอยู่ในองค์กรที่หลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่การเป็น Web Programmer และเป็นตำแหน่งงานแรกที่ได้ทำงานหลังจากเรียนจบมา

ผมพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีทักษะด้านอื่นๆ เพิ่มเติม จนได้มาร่วมงานกับบริษัท ที่ทำงานด้านอีเลิร์นนิ่ง ผมเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาบทเรียนออนไลน์และก็ได้ทำในตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม คือได้เป็น วิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน อีเลิร์นนิ่ง โดยได้บรรยายให้กับทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงายราชการหลายที่ และในขณะเดียวก็ยังมีโอกาสได้เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอีกหลายๆ ที่ ในฐานะวิทยากรพิเศษ และเป็น ผู้สอน WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์รูปแบต่างๆ

จากนั้นก็ได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น บทบาทหน้าที่ที่ท้าทายมากขึ้น เริ่มเข้าสู่งานที่เป็นการบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชน ทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ  ทำให้ผมได้เริ่มใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา มาผสมผสานเข้าด้วยกันมากยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่า ถ้าวันนึง ผมจะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการ ทำเว็บ ให้กับองค์การหรือบุคคลใดก็ตาม ผมจะต้องถ่ายทอดเรื่องแนวทาง การใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องต่อยอดธุรกิจ ของเขาได้ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่สอน ให้รู้ว่าทำเว็บอย่างไร เพราะองค์กรหรือธุรกิจหลายๆ ที่มี เว็บไซต์ อยู่แล้ว ก็ยังไม่สามารถทำให้ เว็บไซต์ นั้นขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจได้ในมุมของ ยอดขาย หรือ รายได้ อย่างเต็มตัว.

ผมขอใช้ประสบการณ์กว่า 10 ปี…มาช่วยให้ท่านได้ทักษะและความรู้ที่มากกว่าคำว่า ทำเว็บไซต์เป็น.

ผู้สอน Wordpress

อ.ตาล
The Digitals House

ประสบการณ์ในการทำงาน

วิทยากรบรรยาย

 • การสร้าง เว็บไซต์ ด้วย WordPress
 • อีคอมเมิร์ซ 4.0
 • เครื่องมือ การตลาด 4.0
 • หลักสูตร เทคนิคการขาย
 • หลักสูตร คิดเชิงบวก เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารองค์กร
 • หลักสูตร ภาพลักษณ์องค์กร
 • หลักสูตร เสริมสร้างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • E-filling ระบบจัดการเอกสารในองค์กรยุคใหม่
 • วิทยากรหลักสูตร ออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการปิดการขาย
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง การปิดการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิทัล
 • ด้านระบบการเรียนการสอน e-Learning
 • วิทยากรบรรยายในชุดวิชา Web developer ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรบรรยาย / ผู้สอน WordPress ณ กระทรวงการคลัง
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Macromedia Flash ณ กระทรวงการคลัง
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร e-learning ของสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
 • วิทยากรบรรยาย การสร้าง งานแอนิเมชั่นด้วย Flash ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง
 • คณะกรรมการ ในการตรวจรับ ผลงาน การทำวิจัย ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยากรบรรยาย ทางด้าน การออกแบบ บทเรียน e-Learning
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร Graphic และ e- Learning ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร Graphic และ e- Learning ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นนทบุรี
 • ควบคุมการผลิตและออกแบบ Courseware (สื่อการเรียนรู้) ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
 • วิทยากรบรรยาย วิธีการพัฒนา Courseware e- Learning ณ กรมทรัพยากรธรณี

ผลงาน

 • ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ของบริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด
 • ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ของบริษัท แทค อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด
 • ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ของบริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ออกแบบผลิตสื่อการใช้งานโปรแกรม BathNet ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ออกแบบบทเรียนออนไลน์ เรื่องการยิงปืนสั้นระบบ TRC ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ผลิตสื่อบริการสินเชื่อส่วนบุคคล ของ ธนาคารทหารไทย
 • บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสอบสวนในคดีเพลิงไหม้ ของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ที่ปรึกษา Project เรื่อง Web Application ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคนิคกรุงเทพ
 • ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ให้กับอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรื่อง ทักษะภาษาไทย
 • ออกแบบและพัฒนา Courseware e- Learning ให้กับ การบินไทย (TG)
 • บริษัท เอนไก ประเทศไทย จำกัด
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • สวทช. เรื่อง Teamwork
 • ติดตั้งระบบ Learning Management System (LMS) สำหรับ e-Learning
 • ควบคุมการผลิตและออกแบบ Courseware ของ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Website Development & Webmaster

 • www.3d-designcenter.com
 • www.bst-refractories.com
 • www.thaiservice.co.th
 • www.global-tech.me
 • elearning.3d-designcenter.com
 • www.stock2rich.com
 • www.vertexclinic.com
 • www.lensoterminal.com
 • www.thanawoods.com
 • www.wemaths.com
 • www.hipskull.com
 • www.sntrading.net
 • www.tgssecure.com
 • www.bm2go.com
 • www.aerowingroup.com
 • www.thedigitalshouse.com
 • www.class108.net
 • www.besidessport.com
 • www.rigc.co.th
 • www.annymaidservices.co.th

อดีตอาจารย์พิเศษ

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
 • สถาบันคอมพิวเตอร์และภาษา ECC