โลกธุรกิจ โลกออนไลน์ ต้อง ดิจิทัลเฮาส์

ระบบ E-Mail Marketing

ระบบ E-Mail Marketing

สร้างฐานลูกค้าให้เหนียวแน่นด้วยระบบ E-Mail Marketing

เพิ่มการรับรู้แบรนด์ของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมาย

E-Mail Marketing เป็นระบบการส่งอีเมลล์คราวละมากๆ ไปยังลูกค้า เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่ายังเป็นการลูกค้าใหม่ โดยการ อัพเดทข่าวสารต่างๆ หรือโปรโมชั่นพิเศษ ไปยังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นการให้ความสำคัญกับลูกค้า จนเกิดเป็นความจงรักภักดี และเชื่อมั่นต่อเราและยังส่งต่อไปยังกลุ่มใหม่ และอนาคตก็คือลูกค้า สิ่งที่ตามมาคือเกิดการต่อยอดทั้งด้านรายได้และภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยอัตโนมัติ.