ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน

หลังจากผู้เรียนเลือกคอร์สเรียนและดูคิวสอนของผู้สอนแล้ว ให้ผู้เรียน

วิธีแจ้งการชำระเงิน

เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์ไอดี
  • 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ คอร์สและวันที่สะดวกเรียน
  • 2. ชำระค่าเรียนเต็มจำนวน ส่งสลิปแจ้งผ่าน Line
  • 3. จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันข้อมูลการจอง
  • null
    ติดต่อผ่านไลน์ ID :  tal-nopporn
  • ติดต่อผ่านโทรศัพท์ :  063-926-5244

วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าบริการ และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์ไอดี

เลขที่บัญชี : 773-2-24133-1

ชื่อบัญชี : นพพร  หมื่นหนู