• ระยะเวลาเรียนเดี่ยว 1 วัน เรียน 6 ชั่วโมง และเรียนแบบกลุ่ม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • สอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน WordPress จนสามารถนำ WordPress ไปต่อยอดใช้งานได้
 • เรียนรู้การเลือกใช้ ธีม และปลั๊กอิน ของ WordPress ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
 • สถานที่เรียน : นอกสถานที่ ตามตกลงกับลูกค้า พื้นที่บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ต่างจังหวัดสามารถเรียน WordPress ผ่านระบบออนไลน์ แบบสดผ่านกล้องได้
 • หัวข้อ 1 : เตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บบล๊อคด้วย WordPress
 • หัวข้อ 2 : ทำความเข้าใจกับ Admin Panel และปรับแต่งค่าพื้นฐาน ของ WordPress
 • หัวข้อ 3 : เรียนรู้การจัดการเนื้อหาใน WordPress
 • หัวข้อ 4 : การจัดการไฟล์ Media ต่างๆ
 • หัวข้อ 5 : การสร้างเมนูใน WordPress
 • หัวข้อ 6 : เรียนรู้การใช้งาน Plugin ใน WordPress
 • หัวข้อ 7 : เรียนรู้การใช้งาน Theme และปรับแต่งให้สวยงาม
 • หัวข้อ 8 : เรียนรู้การใช้งาน Widgets
 • หัวข้อ 9 : การจัดการระบบสมาชิก, User Management
 • หัวข้อ 10 : Responsive Web Design กับ WordPress

เรียนการสร้างเว็บไซต์ เลือก The Digitals House

เลือกเรียนกับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการทำเว็บไซต์ และความไว้วางใจจากลูกค้า

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นทำการเว็บไซต์ด้วย WordPress เราจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว เลือกวันเรียนเองได้ เราสอนจนกว่าจะสามารถทำเว็บไซต์ได้เอง และให้คำปรึกษาแม้ว่าคุณจะเรียนจบหลักสูตรแล้ว และทำให้คุณเริ่มทำธุรกิจผ่านว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

โปรดติดต่อผ่านไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว